جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس سال ۱۳۹۹

موضوعات جشنواره:

شرایط:

 مهلت ارسال خاطرات تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹

 آدرس دبیرخانه :

اصفهان خیابان ۲۲ بهمن چهار راه علامه امینی ضلع غربی باغ غدیر.

 کد پستی: ۸۱۵۶۷۳۸۵۴۱

 صندوق پستی: ۱۷۷۴-۸۱۱۴۶۵

 تلفن: ۴-۳۲۶۸۳۱۸۱

 نحوه ارسال آثار:

ارسال آثار