جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس
«خاطرات جنگ گنجینه تمام نشدنی برای آیندگان است.»
(مقام معظم رهبری)

پر کردن فیلد های با علامت # ضروری می باشد.
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا نام خانوادگی را وارد کنید
لطفا سال تولد را وارد کنید
لطفا تحصبلات را وارد کنید
لطفا همراه را وارد کنید
لطفا آدرس را وارد کنید
خاطره شما جز کدام یک از موارد زیر می باشد
لطفا متن خاطره را تایپ کرده یا از قسمت ارسال فایل ، متن را ارسال کنید.