فراخوان ملی جایزه ادبی یوسف(داستان کوتاه دفاع مقدس)

موضوعات جشنواره:

شرایط:

جوایز:

جایزه بخش ویژه جایزه« مقاومت سلامت»:

 مهلت ارسال خاطرات تا پایان ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹

 آدرس دبیرخانه :

اصفهان خیابان ۲۲ بهمن چهار راه علامه امینی ضلع غربی باغ غدیر.

 کد پستی: ۸۱۵۶۷۳۸۵۴۱

 صندوق پستی: ۱۷۷۴-۸۱۱۴۶۵

 تلفن: ۴-۳۲۶۸۳۱۸۱

 نحوه ارسال آثار:

ارسال آثار