نام: آیت الله
نام خانوادگی: نیازی شهرکی
نام پدر: نعمت الله
تاریخ تولد: 1339/10/10
تاریخ شهادت: 1359/10/12
محل شهادت: آبادان
وصیتنامه

« بسم رب الشهداء و الصالحین » وصیتنامه شهید آیت ا... نیازی شهرکی گریه نکن بی گناه گریه نکن. گریه نکن بی گناه گریه نکن گریه نکن دختر عزیزم گریه نکن روشنی گریه نکن می گم گریه نکن گریه نکن که اخر عمر مردن است. گریه نکن آخر همه ما باید بمیریم. آخر به تو می گم برادر مرده دردمندم پسر مرده اما اما باید صبر داشته باشید. اینطور مردن افتخار است شهید شدن افتخار است. برادر تو در راه خدا قربانی شده باید تو افتخار دین یابی. آخر می گم گریه نکن که گریه کردن تو مرا به آتش می کشد. تو گریه می کنی من آتش می گیرم تو برادری که ادعا می کنی بگو برادری که عباس عزیز را بگو زینب وار تو باید شجاع باشی تو باید پیام برادرت را به گوش دنیا برسانی . تو باید بگوئی به جهان ما حق با باطل مبارزه می کنیم. تو فریاد بکش و انتقام برادرت را بگیر از این کافران، تو باید با مشت گره کرده فریاد بزنی ای مسلمین ای مسلمین پس چرا ساکت نشسته اید آخر دوباره گریه کردی پس من اینها را به چه کس می گم آخر گریه کردن که سودی ندارد غیر از اینکه چشمانتان نابینا بشود. آخر این گریه کردنها تو را کور میکند بنشین و قدری فکر کن ببین خودت چی فکر می کنی آخر گوش بده و ببین چی می گم. می گم مگه مردن دروغ است. مگر نه گلهائی پرپر شدن پس دیگر چی می گوئی ، آخر غصه خوردن سودی ندارد آخرش مردن است. پس این دنیا چه ارزشی دارد. روحش شاد و راهش مستدام باد والسلام

زندگینامه