341
نام: ابراهیم نام خانوادگی: علیدوستی شهرکی نام پدر: عبدالله تاریخ تولد: 1336/3/3
تاریخ شهادت: 1361/8/15 محل شهادت: عین خوش
زندگینامه

هنوز وصیتنامه ای برای این شهید ثبت نشده است.