197
نام: حیدر نام خانوادگی: نیازی شهرکی نام پدر: نعمت الله تاریخ تولد: 1343/4/6
تاریخ شهادت: 1365/10/22 محل شهادت: عملیات کربلای 5