نام: عباس
نام خانوادگی: کریمی
نام پدر:
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: -
محل شهادت:
وصیتنامه

زندگینامه