234
نام: عباس نام خانوادگی: کریمی نام پدر: تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: - محل شهادت:
وصیتنامه

هنوز وصیتنامه ای برای این شهید ثبت نشده است.