عملیات اندیمشک
نام عملیات : اندیمشک
رمز عملیات :
تاریخ شروع عملیات : 1359/07/23
تاریخ پایان عملیات : 1359/07/23
تثبیت پل نادری و عقب راندن دشمن از قسمتی از غرب کرخه و جلوگیری از سقوط خوزستان و جلوگیری از دسترسی عراق به راه مواصلاتی اندیمشک خرم‌آباد و اندیمشک اهواز و راه‌آهن اندیمشک و جلوگیری از دسترسی به سد دز و …