عملیات بیت المقدس
نام عملیات : بیت المقدس
رمز عملیات : یا علی‌ابن‌ابیطالب علیه‌السّلام
تاریخ شروع عملیات : 1360/02/10
تاریخ پایان عملیات : 1360/03/03
آزادسازی خرمشهر و منطقه هویزه و پادگان حمید-انهدام۲۰٪ از ارتش عراق-آزادسازی۵۰۳۸ کیلومترمربع از مناطق اشغال شده-عقب‌نشینی گسترده نیروهای عراق از استان خوزستان و موضعگیری آن‌ها در اطراف شهر بصره جهت مقابله با حمله احتمالی نیروهای ایرانی