عملیات ثامن الائمه
نام عملیات : ثامن الائمه
رمز عملیات : نصرمن‌الله و فتحٌ‌قریب
تاریخ شروع عملیات : 1360/07/05
تاریخ پایان عملیات : 1360/07/05
بازپسگیری ساحل شرقی رودخانه کارون-خارج کردن آبادان از محاصره یکساله-آزادسازی بیش از ۱۵۰ کیلومترمربع از اراضی اشغال شده توسط ارتش عراق-کلاسیک‌ترین عملیات نیروهای ایرانی در طول جنگ که کاملاً بر پایه اصول نظامی بود