عملیات فتح المبین
نام عملیات : فتح المبین
رمز عملیات : یا زهرا(س)
تاریخ شروع عملیات : 1361/01/02
تاریخ پایان عملیات : 1361/01/10
بازپسگیری۲۵۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران از نیروهای عراقی-آزادسازی جاده استراتژیک دزفول تا دهلران-تصرف چاه‌های نفت ابوقریب در ارتفاعات تینه-اسارت ۱۵۰۰۰ سرباز عراقی توسط نیروهای ایرانی