عملیات فرمانده کل قوا
نام عملیات : فرمانده کل قوا
رمز عملیات :
تاریخ شروع عملیات : 1360/03/21
تاریخ پایان عملیات : 1360/03/25

فرمانده‌ کل‌ قوا- خمینی‌ روح‌ خداساز شکست حصر آبادان

مشکل آفرینی های بنی صدر آن قدر برای رزمندگان و فرماندهان ایرانی عذاب آور شده بود که پس از برکناری وی از فرماندهی کل قوا ، به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شد عملیاتی که در جبهه دارخوین در حال انجام بود ، به علامت رضایت از این کار امام ، فرمانده کل قوا – خمینی روح خدا نامگذاری شود . نیروهای سپاه به مدت 4 ماه بدون سو و صدا و جلب توجه دشمن و در نزدیکی نیروهای عراق شبانه یک کانال به طول 1300 متر و به شکل حفر کردند که انتهای آن وارد میدان مین در جلوی خاکریز و خط آتش دشمن شده بود . پیشانی این کانال به موازات خط آتش دشمن و به فاصله 400 تا 500 متر قرار داشت .

 

 

در این حمله ، نیروهای سپاه پاسداران عمل کننده و ارتش پشتیبانی و پدافند را به عهده داشت . قرار بود در ساعت 3و30 دقیقه بامداد 21 خرداد ماه 1360 حمله آغاز شود . ساعت 11 شب ، خبر برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا توسط امام ، از رادیو پخش شد و شرایط در بهترین حالت ممکن قرار گرفت . این عملیات ، خود کلیدی برای باز شدن طلسم محاصره آبادان و آزمایشی برای عملیات بزرگ ثامن الائمه بود .

در این حمله با 3 کیلومتر پیشروی مواضع محکم و مهم دشمن در این جناح به تصرف درآمده و دست کم 32 دستگاه تانک و نفربر منهدم و 1496 تن از نیروهای دشمن کشته ، زخمی و اسیر شدند . در راه به دست آوردن این پیروزی ، 120 تن از برادران سپاهی به شهادت رسیدند .

این عملیات توسط سردار رحیم صفوی و شهید حسن باقری طراحی و اجرا گردید که فرماندهی سه محور اصلی آن را شهیدان منصور موحدی ، پهلوان نژاد و رضا رضایی به عهده داشتند .

 

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : فرمانده کل قوا – خمینی روح خدا نفوذی – انهدامی

زمان اجرا : 1360/03/21

مکان اجرا : منطقه عمومی دارخوین

تلفات دشمن : 1496 کشته ، زخمی و اسیر

ارگان های عمل کننده : سپاه پاسداران با پشتیبانی و پدافند ارتش

اهداف عملیات : پیشروی در مواضع دشمن