عملیات قادر
نام عملیات : قادر
رمز عملیات : یا صاحب‌الزمان (عج)
تاریخ شروع عملیات : 1364/04/24
تاریخ پایان عملیات : 1364/06/18
به دلیل ناکامی عملیات بدر، ابتکار عمل اینبار به ارتش داده شد و آزادسازی منطقه عمومی اشنویه-پیرانشهر نیز از سپاه به ارتش واگذار شد. اما ارتش نیز در این عملیات ناکام ماند و طی دوماه سه بار در تصرف منطقه شکست خورد و در نهایت دستور توقف عملیات