عملیات والفجر 1
نام عملیات : والفجر 1
رمز عملیات : یاالله-یاالله-یاالله
تاریخ شروع عملیات : 1362/01/21
تاریخ پایان عملیات : 1362/01/28
دستیابی نسبی نیروهای ایرانی به ارتفاعات موردنظر-ضعف فرماندهی نیروهای زمینی به جهت اتکای بیش از حد به واحد توپخانه-ناکامی در الحاق یگانها به یکدیگر بعد از پایان عملیات-عقب‌نشینی نیروهای ایرانی به مواضع قبلی بعد از چند روز