عملیات والفجر 4
نام عملیات : والفجر 4
رمز عملیات : یاالله-یاالله-یاالله
تاریخ شروع عملیات : 1362/07/27
تاریخ پایان عملیات : 1362/08/30
مقاومت بیش از انتظار ارتش عراق در منطقه باعث سرمایه‌گذاری فراوان دو طرف برای پیروزی در این نبرد بود و والفجر۴ را از یک عملیات محدود به یک عملیات گسترده تبدیل کرد. در طی این عملیات۷۰۰ کیلومترمربع از خاک عراق به تصرف نیروهای ایرانی درآمد.