عملیات کربلای۴
نام عملیات : کربلای۴
رمز عملیات : محمدرسول‌الله
تاریخ شروع عملیات : 1365/10/03
تاریخ پایان عملیات : 1365/10/05
لو رفتن طرح عملیات پیش از آغاز آن توسط هواپیماهای آواکس-مسدود کردن حفر کانال در معبر اصلی محور و پر کردن آن با مازوت جهت زمین گیر کردن نیروهای ایرانی-شکست خوردن نیروهای ایرانی در تصرف کردن جزایر ام‌الرّصاص و ابوالخطیب بعد از۴۸ ساعت و دستور توقف عملیات توسط فرماندهان