عملیات کربلای 10
نام عملیات : کربلای 10
رمز عملیات : یا صاحب‌الزمان ادرکنی
تاریخ شروع عملیات : 1366/01/25
تاریخ پایان عملیات : 1366/02/05
پیشروی کند نیروهای ایرانی در راه‌های سخت‌گذر منطقه-ناکامی در تحقق نیمی از اهداف اولیه عملیات-پیشروی۳۴ کیلومتری در خاک عراق-زمینگیری نیروهای دوطرف در ارتفاعات شاخ‌گولان