عملیات کربلای 5
نام عملیات : کربلای 5
رمز عملیات : یا زهرا (س)
تاریخ شروع عملیات : 1365/10/19
تاریخ پایان عملیات : 1365/12/04
تصویب قطعنامه ۵۹۸-پیشروی۱۲ کیلومتری به سمت بصره-تصرف ۱۱ قرارگاه ارتش عراق-آزادسازی۱۵۰ کیلومتر از مساحت ایران-انهدام ۸۱ تیپ و گردان مستقل ارتش عراق-تصرف دریاچه بوبیان-آزادسازی۴ پاسگاه مرزی ایران