ثبت خاطره
امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
(مقام معظم رهبری)

پر کردن فیلد های با علامت # ضروری می باشد.
لطفا نام شهید را وارد کنید
لطفا نا و ناو خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.
لطفا نام راوی را وارد کنید.
لطفا نسبت راوی با شهید را وارد کنید.
لطفا متن خاطره را وارد کنید.