خاطرات شهدا

شهادت - راوی پنج دقیقه با بهشتیان

بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۳. درهای آسمان به روی ابراهیم گشوده شد و او در عملیات بدر با رمز یا فاطمه الزهرا(سلام الله عليها) در منطقه الصخره در خاک عراق در اثر اصابت ترکش توپ به سر، به شهادت رسید.

203
شهادت
203

راوی پنج دقیقه با بهشتیان
بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۳. درهای آسمان به روی ابراهیم گشوده شد و او در عملیات بدر با رمز یا فاطمه الزهرا(سلام الله عليها) در منطقه الصخره در خاک عراق در اثر اصابت ترکش توپ به سر، به شهادت رسید.