588
نام: ابراهیم نام خانوادگی: ضیائی شهرکی نام پدر: امیر تاریخ تولد: 1339/4/9
تاریخ شهادت: 1362/9/15 محل شهادت: جبهه شرهانی