1030
نام: اسماعیل نام خانوادگی: اسکندری شهرکی نام پدر: یدالله تاریخ تولد: 1344/1/1
تاریخ شهادت: 1365/10/27 محل شهادت: عملیات کربلای 5