508
نام: جمشید نام خانوادگی: ندیمی شهرکی نام پدر: درویشعلی تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 1365/10/4 محل شهادت: کربلای 4 شلمچه