541
نام: حمید نام خانوادگی: ضیائی شهرکی نام پدر: آقابابا تاریخ تولد: 1346/3/14
تاریخ شهادت: 1365/10/1 محل شهادت: کربلای 5 شلمچه