866
نام: ساسان نام خانوادگی: علیدوستی شهرکی نام پدر: درویشعلی تاریخ تولد: 1347/10/1
تاریخ شهادت: 1365/12/8 محل شهادت: عملیات کربلای 5