738
نام: عطاالله نام خانوادگی: علیدوستی شهرکی نام پدر: لطف الله تاریخ تولد: 1348/5/20
تاریخ شهادت: 1367/1/21 محل شهادت: حلبچه