کاروان راهیان نور
مزار سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

جبهه فرهنگی فعالان دفاع مقدس استان اصفهان (غالبون) برگزار می کند.

برنامه زمانی اردو:

هزینه اردو:

تذکرات اردو: